Examenul de acces la stagiu 2014


Regulament privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat (click aici)

Tematica examenului de acces la stagiu, sesiunea 2014, in vederea dobandirii calitatii profesionale de expert contabil si contabil autorizat

Tematica examen acces EC 2014
Tematica examen acces CA 2014


Norme cu privire la pregatirea profesionala in vederea prezentarii la examenele pentru dobandirea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat (click aici)

• Cursuri de pregatire profesionala

    Pentru candidatii interesati in sustinerea acestui examen, filiala Constanta organizeaza cursuri de pregatire profesionala, contra cost, in luna august 2014.
    Doritorii se pot inscrie printr-un e-mail pe adresa ceccarconstanta@ceccarconstanta.ro sau direct la sediul filialei, in perioada premergatoare desfasurarii acestor cursuri (incepand cu luna mai 2014).
    Inscrierea se face in baza completarii si depunerii unei cereri de inscriere (click aici ). In solicitarea de inscriere va trebui sa transmiteti datele d-voastra de contact, urmand ca dupa defintivarea calendarului cursurilor sa fiti contactati pentru plata cursului.
    Perioada depunerii cererilor de inscriere la acest curs : 01 februarie– 15 iulie 2014.

Calendarul cursurilor de pregatire pentru examenul de acces la profesie, sesiunea 2014.

A fost definitivat calendarul cursurilor de pregatire pentru candidatii la examenul de acces la profesia de expert contabil si contabil autorizat ( clic pentru vizualizare )
Taxa de curs este:
19. • 450 lei pentru candidatii la categoria profesionala expert contabil;
20. • 240 lei pentru candidatii la categoria profesionala contabil autorizat.
A fost editat Ghidul pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces la stagiu pentru obtinerea calitatii de expert contabil si contabil autorizat, editia III revizuita. Publicatia este disponibila la vanzare. Pret 75 lei.


    Publicatiile profesionale de specialitate pentru pregatirea d-voastra se pot cumpara de la sediul filialei

• Tematica examenului de acces la stagiu, sesiunea 2014 :

Tematica expert contabil

Tematica contabil autorizat

• Dosarul de inscriere la examenul de acces la stagiu (pentru ambele categorii) :

Cerere de inscriere ( clic aici pentru model );

Curriculum vitae ( clic aici pentru model );

Adeverinta medicala din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate deplina de exercitiu ( cu parafa medicului neurolog sau psihiatru) ;

Copie legalizata de pe actul de studii, recunoscut de Ministerul de Educatiei, Cercetarii si Tineretului ( din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare – pentru categoria experti contabili sau diploma bacalaureat – pentru categoria contabili autorizati );

Certificat de cazier judiciar in termen de valabilitate;

Fotocopia actului de identitate si – dupa caz – a documentelor care probeaza schimbarea numelui;

Fotografii tip buletin = 4 bucati;

Contravaloarea a:
- 175 euro pentru candidatii la categoria profesioanala expert contabil
- 125 euro pentru candidatii la categoria profesioanala contabil autorizat;

Dosare plastic cu sina: 2 bucati.

Documentele vor fi indosariate in ordinea de mai sus.
Termen limita de depunere a dosarelor: pana la 29 august 2014.
• Data examenului :
05 si 12 octombrie 2014 (pentru acces stagiu categoria profesionala experti contabili si contabili autorizati )
12 octombrie 2014 ( pentru contabilii autorizati care ulterior dobandirii calitatii profesionale au promovat studii superioare si candideaza la examenul de acces la stagiu pentru dobandirea calitatii profesionale de expert contabil ).
A fost stabilita locatia unde se va desfasura examenul ( click aici )

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Echivalarea examenului de admitere la stagiu – conditii si etapeInstitutiile de invatamant superior care au incheiat cu CECCAR protocoale de colaborare. (click aici)
Continutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil. (click aici)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectuarea stagiului

Regulament privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examenul de aptitudini 2014


• Data examenului: 
16 noiembrie 2014: proba scrisa ( separata pentru experti contabili si contabili autorizati )
Continut: studii de caz, exercitii si probleme din domeniul expertizei, monografiei contabile, analizei economico- financiare, evaluarii intreprinderilor si auditului. Intrebari de judecata profesionala din doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului. 
Pentru promovarea probei scrise si continuarea examenului cu sustinerea probei orale media notei la proba scrisa trebuie sa fie 7.
23 noiembrie 2014: proba orala 
Continut: cate o intrebare din materia juridica si fiscala si cate o intrebare din domeniul contabilitatii, auditului financiar si al evaluarii intreprinderilor.
Pentru promovarea probei orale si – implicit - a examenului de aptitudini nota la proba orala trebuie sa fie minim 7.

• Centrul de examen: Constanta
• Dosarele de inscriere pentru ambele categorii profesionale vor cuprinde:
Cerere de inscriere ( clic aici pentru model );
Certificat de admitere la stagiu legalizat; ( se obtine de la filiala )
Certificat de stagiu; ( se ataseaza la dosar de catre filiala )
Copie legalizata de pe actul de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii recunoscute de Ministerul Educatiei ;
Certificat de cazier judiciar ( in termen de valabilitate );
Adeverinta medicala ( cu parafa medicului neurolog sau psihiatru);
Fotocopia actului de identitate si – dupa caz – a documentelor care probeaza schimbarea numelui;
Fografii tip buletin; 3 bucati;

 

Contravaloarea a:
- 175 euro pentru candidatii la categoria profesioanala expert contabil
- 125 euro pentru candidatii la categoria profesioanala contabil autorizat;
Dosar plastic cu sina: 1 bucata.
Documentele vor fi indosariate in ordinea de mai sus.
Perioada de depunere a dosarelor: 01 – 10 octombrie 2014
Informatii suplimentare legate de examenul de aptitudini pot fi obtinute accesand adresa de site: www.ceccar.ro submeniul Acces profesie.

A fost stabilita locatia in care se va desfasura examenul: (clik aici).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------