Tematica si program cursuri de pregatire pentru examenul de acces la profesie, sesiunea octombrie 2016

1. Tematica examenului de acces la stagiu, sesiunea octombrie 2016 a fost avizata favorabil prin adresa Ministerului Finantelor Publice nr. 712.903 din 13.07.2016

Tematica EC ( click aici pentru vizualizare ).

Tematica CA ( click aici pentru vizualizare ).

2. A fost definitivat calendarul cursurilor de pregatire pentru candidatii* la examenul de acces la stagiu, sesiunea octombrie 2016 ( click aici pentru vizualizare ).
*doar candidatii care s-au inscris la aceste cursuri

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referitor la examenul de acces la profesie – sesiunea 2016

Incepand cu data de 18 iulie 2016 se poate procura de la sediul filialei Ghidul pentru examenul de acces la profesie – editia 2016. Pretul este 85 lei/bucata.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examen de aptitudini
sesiunea 06 si 13 noiembrie 2016

Data examenului :
06 noiembrie 2016: proba scrisa ( separata pentru experti contabili si contabili autorizati )
Continut: studii de caz, exercitii si probleme din domeniul expertizei, monografiei contabile, analizei economico- financiare, evaluarii intreprinderilor si auditului. Intrebari de judecata profesionala din doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului.
Pentru promovarea probei scrise si continuarea examenului cu sustinerea probei orale media notei la proba scrisa trebuie sa fie 7.
13 noiembrie 2016: proba orala
Continut: cate o intrebare din materia juridica si fiscala si cate o intrebare din domeniul contabilitatii, auditului financiar si al evaluarii intreprinderilor.
Pentru promovarea probei orale si – implicit - a examenului de aptitudini nota la proba orala trebuie sa fie minim 7.

Centrul de examen : Constanta

Continut dosar inscriere la examenul de aptitudini ( ambele categorii) :
Cerere de inscriere ( clic aici pentru model );
Certificat de admitere la stagiu legalizat; ( certificatul de admitere la stagiu se obtine de la filiala );
Certificat de stagiu ( se ataseaza la dosar de catre filiala );
Copie legalizata de pe actul de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
Certtificat de cazier judiciar ( in termen de valabilitate );
Adeverinta medicala ( cu parafa medicului neurolog sau psihiatru);
Fotocopia actului de identitate si – dupa caz – a documentelor care probeaza schimbarea numelui;
Fotografii tip buletin; 3 bucati;
Contravaloarea a:
175 euro pentru candidatii la categoria profesioanala expert contabil
125 euro pentru candidatii la categoria profesioanala contabil autorizat;
Dosar plastic cu sina: 1 bucata.
Documentele vor fi indosariate in ordinea de mai sus.

Perioada de depunere a dosarelor: 01 – 07 octombrie 2016
Informatii suplimentare legate de examenul de aptitudini pot fi obtinute accesand adresa de site:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examen de acces la stagiu
sesiunea 02 si 09 octombrie 2016

Data examenului :

02 si 09 octombrie 2016 (pentru acces stagiu categoria profesionala experti contabili si contabili autorizati)
09 octombrie 2016 ( pentru contabilii autorizati care ulterior dobandirii calitatii profesionale au promovat studii economice superioare si candideaza la examenul de acces la stagiu pentru dobandirea calitatii profesionale de expert contabil ).
Centru de examen : Constanta

Cursuri de pregatire profesionala
Pentru candidatii interesati in sustinerea acestui examen, filiala Constanta organizeaza cursuri de pregatire profesionala, contra cost, in perioada iulie – august 2016.
Doritorii se pot inscrie printr-un e-mail pe adresa ceccarconstanta@ceccarconstanta.ro sau direct la sediul filialei, in perioada premergatoare desfasurarii acestor cursuri.
Pentru participarea la aceste cursuri este necesara completarea si depunerea unei cereri de inscriere (click aici ). In solicitarea de inscriere va trebui sa transmite-ti datele d-voastra de contact, urmand ca dupa definitivarea calendarului cursurilor sa fiti contactati pentru plata cursului.
Calendarul cursurilor, dupa definitivare, va fi incarcat pe site, la acest subbuton. Pret orientativ pentru curs: 450 ron.
Perioada depunerii cererilor de inscriere la acest curs: 01 martie – 30 iunie 2016.

 

Continut dosar inscriere la examenul de acces la stagiu ( ambele categorii) :

Cerere de inscriere ( clic aici pentru model );
Curriculum vitae ( clic aici pentru model );
Adeverinta medicala din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate deplina de exercitiu ( cu parafa medicului neurolog sau psihiatru) ;
Copie legalizata de pe actul de studii, recunoscut de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice ( din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare – pentru categoria experti contabili sau diploma bacalaureat – pentru categoria contabili autorizati );
Certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
Fotocopia actului de identitate si – dupa caz – a documentelor care probeaza schimbarea numelui;
Fotografii tip buletin = 4 bucati;
Contravaloarea a:
175 euro pentru candidatii la categoria profesioanala expert contabil
125 euro pentru candidatii la categoria profesioanala contabil autorizat;
Dosare plastic cu sina - 2 bucati

Documentele vor fi indosariate in ordinea de mai sus.

Termen limita de depunere a dosarelor: 09 septembrie 2016.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Echivalarea examenului de admitere la stagiu – conditii si etapeInstitutiile de invatamant superior care au incheiat cu CECCAR protocoale de colaborare. (click aici)
Continutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil. (click aici)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectuarea stagiului

Regulament privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------