Examen de aptitudini sesiunea 15 si 22 noiembrie 2015


Data examenului :

15 noiembrie 2015: proba scrisa ( separata pentru experti contabili si contabili autorizati )
Continut: studii de caz, exercitii si probleme din domeniul expertizei, monografiei contabile, analizei economico- financiare, evaluarii intreprinderilor si auditului. Intrebari de judecata profesionala din doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului. 
Pentru promovarea probei scrise si continuarea examenului cu sustinerea probei orale media notei la proba scrisa trebuie sa fie 7.

22 noiembrie 2015: proba orala 
Continut: cate o intrebare din materia juridica si fiscala si cate o intrebare din domeniul contabilitatii, auditului financiar si al evaluarii intreprinderilor.
Pentru promovarea probei orale si – implicit - a examenului de aptitudini nota la proba orala trebuie sa fie minim 7.

Centrul de examen : Constanta

Continut dosar inscriere la examenul de aptitudini ( ambele categorii) :

• Cerere de inscriere ( clic aici pentru model );
• Certificat de admitere la stagiu legalizat; ( certificatul de admitere la stagiu se obtine de la filiala );
• Certificat de stagiu ( se ataseaza la dosar de catre filiala );
• Copie legalizata de pe actul de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
• Certtificat de cazier judiciar ( in termen de valabilitate );
• Adeverinta medicala ( cu parafa medicului neurolog sau psihiatru);
• Fotocopia actului de identitate si – dupa caz – a documentelor care probeaza schimbarea numelui;
• Fotografii tip buletin; 3 bucati;
• Contravaloarea a:
- 175 euro pentru candidatii la categoria profesioanala expert contabil
- 125 euro pentru candidatii la categoria profesioanala contabil autorizat;
• Dosar plastic cu sina: 1 bucata.
Documentele vor fi indosariate in ordinea de mai sus.

Perioada de depunere a dosarelor: 01 – 09 octombrie 2015
Informatii suplimentare legate de examenul de aptitudini pot fi obtinute accesand adresa de site: www.ceccarconstanta.ro submeniul Examene

Locatia examenului de aptitudini pentru:

  • Proba scrisa, 15 noiembrie 2015, : Liceul teoretic Ovidius, Constanta, stradela Basarabi 2 ( vis-à-vis de magazinul Kaufland )
  • Proba orala, 22 noiembrie 2015 : sediul filialei CECCAR Constanta, strada Cuza Voda 29.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examen de acces la stagiu sesiunea 18 si 25 octombrie 2015Data examenului :

18 si 25 octombrie 2015 (pentru acces stagiu categoria profesionala experti contabili si contabili autorizati)
25 octombrie 2015 ( pentru contabilii autorizati care ulterior dobandirii calitatii profesionale au promovat studii economice superioare si candideaza la examenul de acces la stagiu pentru dobandirea calitatii profesionale de expert contabil ).

Centru de examen : Constanta

Cursuri de pregatire profesionala

Pentru candidatii interesati in sustinerea acestui examen, filiala Constanta organizeaza cursuri de pregatire profesionala, contra cost, in perioada iulie – august 2015. 
Doritorii se pot inscrie printr-un e-mail pe adresa ceccarconstanta@ceccarconstanta.ro sau direct la sediul filialei, in perioada premergatoare desfasurarii acestor cursuri. 
     Pentru participarea la aceste cursuri este necesara completarea si depunerea unei cereri de inscriere (click aici ). In solicitarea de inscriere va trebui sa transmite-ti datele d-voastra de contact, urmand ca dupa definitivarea calendarului cursurilor sa fiti contactati pentru plata cursului.
Calendarul cursurilor, dupa definitivare, va fi incarcat pe site, la acest subbuton. Pret orientativ pentru curs: 450 ron.
     Perioada depunerii cererilor de inscriere la acest curs: 10 februarie – 30 iunie 2015.

Materiale pregatitoare
     Publicatiile profesionale de specialitate pentru pregatirea d-voastra se pot cumpara de la sediul filialei.
Regulament privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat (click aici).
Norme cu privire la pregatirea profesionala in vederea prezentarii la examenele pentru dobandirea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat (click aici).
Tematica examenului de acces la stagiu:
• Tematica expert contabil (click aici);
• Tematica contabil autorizat (click aici).
Ghidul pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces, sesiunea 2015 urmeaza a fi actualizat. Dupa actualizarea si publicarea ghidului vom informa operativ la aceasta adresa de site despre posibilitatea cumpararii acestei lucrari de la sediul filialei.

Continut dosar inscriere la examenul de acces la stagiu ( ambele categorii) :

• Cerere de inscriere ( clic aici pentru model );
• Curriculum vitae ( clic aici pentru model );
• Adeverinta medicala din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate deplina de exercitiu ( cu parafa medicului neurolog sau psihiatru) ;
• Copie legalizata de pe actul de studii, recunoscut de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice ( din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare – pentru categoria experti contabili sau diploma bacalaureat – pentru categoria contabili autorizati );
• Certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
• Fotocopia actului de identitate si – dupa caz – a documentelor care probeaza schimbarea numelui;
• Fotografii tip buletin = 4 bucati;
• Contravaloarea a:
- 175 euro pentru candidatii la categoria profesioanala expert contabil
- 125 euro pentru candidatii la categoria profesioanala contabil autorizat;
• Dosare plastic cu sina - 2 bucati

Documentele vor fi indosariate in ordinea de mai sus.

Termen limita de depunere a dosarelor: 18 septembrie 2015.

 

: A fost definitivat calendarul pregatirii optionale a candidatilor pentru examenul acces la stagiu, sesiunea 18 si 25 octombrie 2015 ( clik ptr vizualizare )

Tematica pentru examenul de acces la stagiu, sesiunea 18 si 25 octombrie 2015, avizata favorabil prin adresa Ministerului Finantelor Publice 789 din 24.08.2015

Programa examen acces EC

Programa examen acces CA

Locatia examenului de acces la stagiu sesiunea 18 si 25 octombrie 2015 este : Liceul teoretic Ovidius, Constanta, stradela Basarabi 2 ( vis-à-vis de magazinul Kaufland )

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Echivalarea examenului de admitere la stagiu – conditii si etapeInstitutiile de invatamant superior care au incheiat cu CECCAR protocoale de colaborare. (click aici)
Continutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil. (click aici)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectuarea stagiului

Regulament privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------