Examenul de acces la stagiu
sesiunea 07 si 14 octombrie 2017

Au fost stabilite datele examenului de acces la stagiu, sesiunea 2017: 07 si 14 octombrie 2017
Detalii privind desfasurarea examenului gasiti in atasament ( clik aici ) .

Continutul dosarului de inscriere la examenul de acces la stagiu (ambele categorii profesionale):

  • Cerere de inscriere ( clic aici pentru model ) se va atasa fisierul Cerere inscriere examen acces stagiu;
  • Curriculum vitae ( clic aici pentru model ) se va atasa fiserul Curiculum vitae;
  • Adeverinta medicala din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate deplina de exercitiu ( cu parafa medicului neurolog sau psihiatru) ;
  • Copie legalizata de pe actul de studii, recunoscut de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice ( din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare – pentru categoria experti contabili sau diploma bacalaureat – pentru categoria contabili autorizati );
  • Certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
  • Fotocopia actului de identitate si – dupa caz – a documentelor care probeaza schimbarea numelui;
  • Fotografii tip buletin = 4 bucati;
  • Contravaloarea a:
  • 175 euro pentru candidatii la categoria profesioanala expert contabil
  • 125 euro pentru candidatii la categoria profesioanala contabil autorizat;


Documentele vor fi indosariate in ordinea de mai sus.


Termen limita de depunere a dosarelor: 08 septembrie  2017.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In atentia candidatilor la examenul de adminitere la stagiu
in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România ( CECCAR ) organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți.”

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Echivalarea examenului de admitere la stagiu – conditii si etapeInstitutiile de invatamant superior care au incheiat cu CECCAR protocoale de colaborare. (click aici)
Continutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil. (click aici)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectuarea stagiului

Regulament privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------