In atentia candidatilor la examenul de aptitudini
in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în  data de 11 noiembrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.
Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 16 noiembrie ora 11.30 – 17 noiembrie, ora 11.30, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

C.E.C.C.A.R.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In atentia candidatilor la examenul de aptitudini
in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat

Proba orală din data de 18 noiembrie 2017, se va desfăşura la sediul CECCAR Filiala Constanta din Str. Cuza Vodă, nr. 29, începând cu orele 9:00, pe categorii: experți contabili  și contabili autorizați.
La proba orală vor participa numai candidații care au obținut media 7,00 la scris; identificarea candidatului se va face la intrarea în sala de examen, după cartea de identitate, și, respectiv, legitimația de examen.
 Reguli privind derularea examenului:
Este interzis ca în proximitatea candidaților să existe bagaje personale, telefon mobil, ceas inteligent sau alte echipamente electronice.
Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen.
Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examen de aptitudini
sesiunea 11 si 18 noiembrie 2017


Data examenului :
11 noiembrie 2017: proba scrisa ( separata pentru experti contabili si contabili autorizati )
Continut: studii de caz, exercitii si probleme din domeniul expertizei, monografiei contabile, analizei economico- financiare, evaluarii intreprinderilor si auditului. Intrebari de judecata profesionala din doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului. 
Pentru promovarea probei scrise si continuarea examenului cu sustinerea probei orale media notei la proba scrisa trebuie sa fie 7.
18 noiembrie 2017: proba orala 
Continut: cate o intrebare din materia juridica si fiscala si cate o intrebare din domeniul contabilitatii, auditului financiar si al evaluarii intreprinderilor.
Pentru promovarea probei orale si – implicit - a examenului de aptitudini nota la proba orala trebuie sa fie minim 7.
Centrul de examen: Constanta
Locatia: urmeaza a fi anuntata cu maxim o saptamana inaintea examenului
Continut dosar inscriere la examenul de aptitudini ( ambele categorii) :

 • Certificatul de admitere la stagiu
 • Certificatul de stagiu ( se va atasa de filiala Constanta )
 • Copie legalizata de pe diploma de studii
 • Cerere de inscriere ( clic aici pentru model )
 • Copie act identitate
 • Certificat de cazier judiciar in termen
 • Adeverinta medicala din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate deplina de exercitiu ( cu parafa medicului neurolog sau psihiatru)
 • Curriculum vitae ( clic aici pentru model )
 • Patru fotografii tip 2.5 x 3 cm
 • Contravaloarea a 175 euro pentru experti contabili si 125 euro pentru contabili autorizati
 • Dosar plastic

Termen depunere dosar: 20 octombrie 2017

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In atentia candidatilor la examenul de admitere la stagiu
in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat

            Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelor contestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşi la sesiunea examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 7 şi 14 octombrie 2017, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei de domiciliu, precum şi la sediul filialei centru de examen.
            Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Echivalarea examenului de admitere la stagiu – conditii si etapeInstitutiile de invatamant superior care au incheiat cu CECCAR protocoale de colaborare. (click aici)
Continutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil. (click aici)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectuarea stagiului

Regulament privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------