În perioada 04 – 12 august 2017 filiala organizează cursuri de pregătire pentru candidaţii la examenul de acces la profesie - sesiunea 2017.

Taxa de participare este 400 lei.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In atentia candidatilor  la examenul de acces la stagiu – sesiunea 2017

Incepand cu luna iunie 2017 se poate procura de la sediul filialei Ghidul pentru examenul de acces la stagiu – editia 2017. Pretul este 85 lei/bucata.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematica si program cursuri de pregatire pentru examenul de acces la profesie, sesiunea octombrie 2016

1. Tematica examenului de acces la stagiu, sesiunea octombrie 2016 a fost avizata favorabil prin adresa Ministerului Finantelor Publice nr. 712.903 din 13.07.2016

Tematica EC ( click aici pentru vizualizare ).

Tematica CA ( click aici pentru vizualizare ).

2. A fost definitivat calendarul cursurilor de pregatire pentru candidatii* la examenul de acces la stagiu, sesiunea octombrie 2016 ( click aici pentru vizualizare ).
*doar candidatii care s-au inscris la aceste cursuri

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In atentia candidatilor la examenul de adminitere la stagiu
in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România ( CECCAR ) organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți.”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examen de aptitudini
sesiunea 06 si 13 noiembrie 2016

Data examenului :
06 noiembrie 2016: proba scrisa ( separata pentru experti contabili si contabili autorizati )
Continut: studii de caz, exercitii si probleme din domeniul expertizei, monografiei contabile, analizei economico- financiare, evaluarii intreprinderilor si auditului. Intrebari de judecata profesionala din doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului.
Pentru promovarea probei scrise si continuarea examenului cu sustinerea probei orale media notei la proba scrisa trebuie sa fie 7.
13 noiembrie 2016: proba orala
Continut: cate o intrebare din materia juridica si fiscala si cate o intrebare din domeniul contabilitatii, auditului financiar si al evaluarii intreprinderilor.
Pentru promovarea probei orale si – implicit - a examenului de aptitudini nota la proba orala trebuie sa fie minim 7.

Centrul de examen : Constanta

Continut dosar inscriere la examenul de aptitudini ( ambele categorii) :
Cerere de inscriere ( clic aici pentru model );
Certificat de admitere la stagiu legalizat; ( certificatul de admitere la stagiu se obtine de la filiala );
Certificat de stagiu ( se ataseaza la dosar de catre filiala );
Copie legalizata de pe actul de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
Certtificat de cazier judiciar ( in termen de valabilitate );
Adeverinta medicala ( cu parafa medicului neurolog sau psihiatru);
Fotocopia actului de identitate si – dupa caz – a documentelor care probeaza schimbarea numelui;
Fotografii tip buletin; 3 bucati;
Contravaloarea a:
175 euro pentru candidatii la categoria profesioanala expert contabil
125 euro pentru candidatii la categoria profesioanala contabil autorizat;
Dosar plastic cu sina: 1 bucata.
Documentele vor fi indosariate in ordinea de mai sus.

Perioada de depunere a dosarelor: 01 – 17 octombrie 2016

E X A M E N    A P T I T U D I N I    2016

I. Proba scrisa: 06 noiembrie 2016
Ora intrarii in sala de examen: 08.30 – 08.45
Ora inceperii examenului: 09.00
Durata examenului: 6 ore
Locatia: Liceul teoretic Ovidius, Constanta
( vis a vis de magazinul Kaufland )

II. Proba orala: 13 noiembrie 2016
Ora intrarii in sala de examen: 08.45
Ora inceperii examenului: 09.00
Locatia: sediul filialei, str. Cuza Voda 29, Constanta

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examen de acces la stagiu
sesiunea 02 si 09 octombrie 2016

Data examenului :

02 si 09 octombrie 2016 (pentru acces stagiu categoria profesionala experti contabili si contabili autorizati)
09 octombrie 2016 ( pentru contabilii autorizati care ulterior dobandirii calitatii profesionale au promovat studii economice superioare si candideaza la examenul de acces la stagiu pentru dobandirea calitatii profesionale de expert contabil ).
Centru de examen : Constanta

Cursuri de pregatire profesionala
Pentru candidatii interesati in sustinerea acestui examen, filiala Constanta organizeaza cursuri de pregatire profesionala, contra cost, in perioada iulie – august 2016.
Doritorii se pot inscrie printr-un e-mail pe adresa ceccarconstanta@ceccarconstanta.ro sau direct la sediul filialei, in perioada premergatoare desfasurarii acestor cursuri.
Pentru participarea la aceste cursuri este necesara completarea si depunerea unei cereri de inscriere (click aici ). In solicitarea de inscriere va trebui sa transmite-ti datele d-voastra de contact, urmand ca dupa definitivarea calendarului cursurilor sa fiti contactati pentru plata cursului.
Calendarul cursurilor, dupa definitivare, va fi incarcat pe site, la acest subbuton. Pret orientativ pentru curs: 450 ron.
Perioada depunerii cererilor de inscriere la acest curs: 01 martie – 30 iunie 2016.

 

Continut dosar inscriere la examenul de acces la stagiu ( ambele categorii) :

Cerere de inscriere ( clic aici pentru model );
Curriculum vitae ( clic aici pentru model );
Adeverinta medicala din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate deplina de exercitiu ( cu parafa medicului neurolog sau psihiatru) ;
Copie legalizata de pe actul de studii, recunoscut de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice ( din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare – pentru categoria experti contabili sau diploma bacalaureat – pentru categoria contabili autorizati );
Certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
Fotocopia actului de identitate si – dupa caz – a documentelor care probeaza schimbarea numelui;
Fotografii tip buletin = 4 bucati;
Contravaloarea a:
175 euro pentru candidatii la categoria profesioanala expert contabil
125 euro pentru candidatii la categoria profesioanala contabil autorizat;
Dosare plastic cu sina - 2 bucati

Documentele vor fi indosariate in ordinea de mai sus.

Termen limita de depunere a dosarelor: 09 septembrie 2016.

A fost stabilita locatia de examen si orele de acces in salile de examen ( click pentru vizualizare )

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Echivalarea examenului de admitere la stagiu – conditii si etapeInstitutiile de invatamant superior care au incheiat cu CECCAR protocoale de colaborare. (click aici)
Continutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil. (click aici)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectuarea stagiului

Regulament privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------